Hankook 2022/23 sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

0
618

Premium lastik üreticisi Hankook, 2022/23 ESG raporunu (Environmental Social Governance – Çevresel Sosyal Yönetim) yayınladı.

Bu raporda Hankook, içinde bulunduğumuz yıla ilişkin sürdürülebilirlik faaliyetleri ve stratejileri hakkında bilgi vermektedir.

Bunların bir başka kanıtı olarak, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) Hankook’un sera gazı emisyonu azaltma hedeflerini onayladı. Bu hedefler, şirketin SBTi Net Sıfır standardına dayalı olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmasını taahhüt etmektedir.

2010 yılında şirkette uygulanmaya başlanmış “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin İnovasyon” sistemi temelinde düzenlenen raporu 14. kez yayınlayan Hankook bu raporda, şirketin tüm sürdürülebilirlik etkinliklerini ve çevresel sosyal yönetim konusundaki orta – uzun vadeli stratejilerini paylaşıyor. Bu bağlamda eşit ölçüde değer zincirinin ekolojik olmasına, ürünlerin sürdürülebilir olmasına ve bir yandan da sorumlu davranmaya odaklanılıyor.

Hankook, ESG yönetim sisteminin güçlendirilmesiyle başlayarak sistemli bir şekilde sürdürülebilir yönetim konusundaki çabalarını artırıyor. Şirket, 2009 yılında Sosyal Kurumsal Sorumluluk Teşkilatı’nı ve bir yıl sonra da ESG Strateji ve İdare Komisyonu’nu kurdu. Hankook, 2018 yılında sürdürülebilir doğal kauçuk politikası ve çevre dostu döngüsel ekonomi sistemini hayata geçirmek için stratejik bir girişim başlattı. Lastik üreticisi, 2021 yılında idari kurul bünyesinde bir ESG yönetim kurulu kurdu. Hankook, 2022 yılında sürdürülebilir yönetime esas teşkil eden, şirketin şeffaf ve etik ESG yöntemlerine yönelik taahhüdünü ifade eden bir kurumsal yönetim bildirgesi ilan etti.

Sera gazı emisyonlarını azaltan Hankook, ekolojik bir değer zinciri oluşturma konusunda öncü bir konum elde etti. Şirket, sistematik bir iklim değişikliği müdahale stratejisi geliştirmiş ve yönetim faaliyetlerine İklim Değişikliği Komitesi entegre etmiştir. Ayrıca Hankook, yüksek verimli ekipmanların uygulanması, enerji verimliliğinin optimize edilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çeşitli enerji tasarrufu faaliyetleri yürütmektedir. Sonuç olarak, şirketin sera gazı yoğunluğu bir önceki yılın rakamlarına kıyasla %2,74 oranında düşmüştür.

Hedef: 2030 yılına kadar yüzde 46,2’ye varan oranda daha az sera gazı emisyonu

Mart 2022’de Hankook, Bilime Dayalı Hedefler Girişimine katıldı ve sera gazı emisyon azaltma hedeflerini sundu. SBTi, şirketleri en son iklim araştırma bulgularına ve Paris Anlaşması’nın maddelerine uygun hedefler belirleme konusunda destekleyen küresel bir girişimdir. Hankook, 2030 yılına kadar üretim aşamasında ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarında (Kapsam 1 ve 2) toplam miktarında 2019 rakamlarına kıyasla %46,2’lik bir azalma sağlamayı hedefliyor. Ayrıca şirket, 2030 yılı için değer zinciri boyunca (kapsam 3) üretilen toplam sera gazı emisyon miktarını 2019 rakamlarına kıyasla %27,5 oranında azaltma hedefi belirlemiştir. Hankook’un bu hedeflerinin SBTi tarafından tanınması önemli bir adımdır. Böylece Hankook, SBTi Net Sıfır standardı temelinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine emin adımlarla ilerlemiş oluyor. Dünya genelinde yaklaşık 5.700 şirket SBTi’nin bir parçası olarak bilime dayalı iklim hedeflerini karşılamayı taahhüt etmiştir.

Çevre dostu lastiklerin geliştirilmesi

Hankook, son derece işlevsel sentetik kauçuk kullanarak çevre dostu lastiklerin geliştirilmesi konusunda daha fazla araştırma yürütmektedir. Bu, şirketin sürdürülebilir hammadde yüzdesini durmaksızın artırma yönündeki ESG hedefini hızlandırmaktadır. Hankook, karbon nötrlüğüne ulaşma çabalarının takdiriyle, çok sayıda küresel ESG değerlendirme kuruluşundan en yüksek dereceleri aldı.

Şirket şu anda sırt yüzeyine gömülü sensörler tarafından aşınmanın algılandığı akıllı bir lastik teknolojisi ve havasız bir lastik olan i-Flex üzerinde de çalışıyor. Hankook, daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için ayrıca etkin bir şekilde sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma, insan hakları yönetimini hayata geçirme, çalışanların refahına destek olma ve sosyal etkinliklere iştirak etme konularında çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca Hankook arka arkaya yedi yıldır dünya çapında en saygın sürdürülebilirlik endeksi olan Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) endeksinde yer alıyor.

ESG raporu hakkında daha fazla bilgiyi Hankook web sitesinde ESG menüsünde bulabilirsiniz: https://www.hankooktire.com/global/en/esg/esg-report.html

- REKLAM -

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here