HANKOOK, 2020/21 ESG Raporunu Yayımladı ve Yeni ESG Komitesi Kurdu

0
1058
Yeni Hankook ESG (Environment, Social, Governance / Çevre, Sosyal, Yönetişim) Raporu, sekiz önemli ESG faktörü açısından şirketin sürdürülebilirlik yönetimi çalışmalarını ve başarılarını yansıtıyor. 2020/21 ESG raporu2010 yılındaki ilk basımın ardından 12. Olma özelliğini taşıyor. or. Ayrıca Hankook, sürdürülebilirlik yönetimini daha da güçlendirmek için bir ESG komitesi de kurdu.

 

Yeni 2020/21 Hankook ESG Raporu sorumlu yönetim, bütünsel çevresel yönetim, iklim değişikliği yanıtı, toplumun süreçlere dâhil olması ve gelişimi, şeffaflık ve iş ahlakı, çalışan değer yaratımı, çalışan güvenliği ve sağlığının yönetimi ve tedarik zincirinde kazan-kazan ortaklığı konuları hakkında şirketin sürdürülebilirlik yönetimi faaliyetleri ve kazanımlarını içeriyor. Çalışmaların odağı yönetim kurulunda yeni kurulan ESG komitesinin 2030 yılına kadarki hedefleri ve stratejilerine yöneliyor. Komite çevresel ve sosyal faaliyetler ile yönetim faaliyetleri konusunda danışma, fikir yürütme ve öneride bulunma süreçlerinden sorumlu olacak.

Hankook bununla birlikte 2018 yılında sürdürülebilir doğal kauçuk politikaları ve E-Crcle duyuruları ile ESG yönetimini daha da hızlandırdı. Şirket sürdürülebilirlik vizyonunu her bir uzmanlık alanında sekiz alt komite aracılığıyla yöneticiler ve çalışanlarla paylaşırken, ESG yönetimini daha da iyileştiriyor. Şirket ayrıca zorlu hedefler belirleyip, paydaşlarıyla iş birliği yaparak toplum üzerinde olumlu bir izlenim bırakmak için farklı faaliyetler gerçekleştiriyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne ilk olarak 2011 yılında dâhil olan Hankook, Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2016’dan itibaren peş peşe beş kez yer aldı. Şirket özellikle sosyal destek ve tedarik zinciri yönetimi alanlarındaki mükemmeliyeti ile tanınıyor. Şirket, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine yanıt alanlarındaki başarılarından ötürü CDP’den (Karbon Saydamlık Projesi) liderlik dereceleri de elde etti ve Güney Kore CDP İklim Değişikliği Ödülleri’nde Karbon Yönetim Sektörü Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Hankook 2050’ye kadar %100 sürdürülebilir hammadde kullanımına erişim ve 2018’e kıyasla sera gazı salınımlarını %50 azaltma gibi net hedefler koyuyor. Şirket, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları için UNGC (Birleşmiş Milletler Global İlkeler Sözleşmesi) gibi farklı girişimlere de dâhil ve sürdürülebilir doğal kauçuk politikaları gibi çevre dostu politikaları destekliyor.

 

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here