HANKOOK, sürdürülebilir bir değer zinciri yaratma ilkesini güçlendiriyor

0
722

Lastik üreticisi Hankook, sürdürülebilir doğal kauçuk ilkesini Sürdürülebilir Global Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Platform’unun (GPSNR) benimsediği ilkelere uygun olarak güncellemekte ve insan hakları, çevreyi koruma ve yönetim şeffaflığında iyileştirmelere öncülük etmek üzerine çalışmalarına devam ediyor. Böylelikle, küçük toprak sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmeye, doğal kauçuğun kalitesini artırmaya ve çevresel etkiyi en aza indirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Hankook, lastik yapımında birincil hammadde olan doğal kauçuk değer zincirinde sürdürülebilirliği teşvik ediyor. 2018 yılında sürdürülebilir bir doğal kauçuk ilkesi benimseyen şirket, doğal kauçuk değer zincirinde sürdürülebilirliği tanımlamak üzere kurulmuş uluslararası üye odaklı bir platform olan Global Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Platformu (GPSNR) üyesi. Benimsenen ilkeyle birlikte üreticiler, işleyiciler, tüccarlar ve imalatçılar da dahil olmak üzere doğal kauçuk değer zincirinde yer alan her bir iş kolu yalnızca faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uymakla kalmayıp, aynı zamanda Hankook’un, insan hakları, çevreyi koruma ve yönetim şeffaflığı gibi çeşitli alanlarda benimsediği yeni GSPNR ilkesine uyum sağlıyor.

İnsan hakları yönergeleri, BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne dayalı olarak yerli halkların ve yerel toplulukların arazi kullanım haklarının korunmasını içeriyor. Çevre koruma açısından, ormansızlaşmanın, kimyasalların kullanımından kaynaklanan su kirliliğinin ve doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesi düzenlenmektedir. Hankook, nesli tükenmekte olan türler ve yaban hayatı ile birlikte doğal ormanları ve ekosistemleri restore etmenin yanı sıra, GHG emisyonlarını azaltmaya kendini adamıştır. Üreticilerden son kullanıcılara kadar uzanan karmaşık doğal kauçuk değer zincirinin şeffaflığını artırmak için de çaba göstermektedir.

Hankook, küçük toprak sahiplerini ilgili eğitimleri almaya teşvik ederken en uygun yetiştirme uygulamalarını belirlemek üzere ürün verimliliğini artırmayı planlıyor. Ayrıca şirket, söz konusu ilkeleri benimsemeleri için ortaklarını aktif olarak desteklemektedir. Buna ek olarak, Hankook, en az iki yılda bir ortaklarının söz konusu ilkeyle olan uyumlarını değerlendirmeye alacaktır.

Hankook Lastikleri & Teknoloji Başkanı ve CEO’su Sooil Lee bu konuda şunları söylüyor: “Sürdürülebilirlik, taviz veremeyeceğimiz bir gündem maddesi ve değer zincirleri bugün sürdürülebilirlik yönetim planının ayrılmaz bir parçasıdır. Geleceğin sürdürülebilir olması için, ilgili tüm paydaşlarla birlikte faaliyet gösterme ve işimizi yapma şeklimizi yeniden şekillendirmemiz gerektiğini biliyoruz. GPSNR’nin bir üyesi olarak, doğal kauçuk tedarikinde ve üretiminde yasal uygunluk, topluluk geçim kaynakları, sağlıklı, işleyen ekosistemlere bağlıyız ve insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Tedarik zinciri ortaklarımızla birlikte, doğal kauçuk kültivatörlerinin yaşam kalitesini iyileştirmeye, doğal kauçuğun kalitesini artırmaya ve çevresel etkiyi en aza indirmeye yardımcı olacağız.”

“Hankook’un GPSNR ilkelerine uyumu, adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir doğal kauçuk değer zincirine olan bağlılığını yansıtmaktadır,” diye ekliyor GPSNR Platform Direktörü Stefano Savi ve şöyle devam ediyor:  “Gittikçe daha fazla üye şirket ilkelere uyum sağladıkça, GPSNR üyeliğinde temsil edilen doğal kauçuk talebinin yüzde 50’sini bulacağını inanıyoruz ki bu da sektörün bir adım önünde yer alacağını gösteriyor”

 

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here